నీళ్ల విరేచనాలు - అతిసారము

గృహ వైద్యము - 13


నీళ్ల విరేచనాలు - అతిసారము


  • దానిమ్మ బెరడు చూర్ణము 2 నుండి  3 గ్రాములు, ఉదయం మరియు సాయంత్రం తీసుకొనుచుండిన అతిసారము లేక విరేచనములు తగ్గిపోవును. 
  • బొప్పాయి పండు తినుచున్న ఎడల ఏ మందుకూ తగ్గని నీళ్లవిరేచనాలు తగ్గిపోవును.  
  • బూరుగు జిగురు, పటిక బెల్లము సమభాగములుగా కలిపి నూరి పూటకొక గ్రాము పొడిని మంచినీళ్లతో రెండు పూటలా ఇచ్చిన, ముఖ్యముగా పిల్లలలో కలుగు అన్ని రకముల విరేచనములు తగ్గును.

నోటి పూత 

  • పటిక ఒక గ్రాము, ఒక శేరు (1 లీటరు) నీళ్లలో కరిగించి, ఆ నీళ్లను పుక్కిలించుటకు ఉపయోగించవలయును. 
  • పేరిన నెయ్యిని నాలుకపై మరియు నోటి లోపల పూయవలెను.

నోటిలో దుర్వాసన 


  • జాపత్రిని నోటిలో ఉంచి నములుచున్న ఎడల నోటి దుర్వాసన హరించబడును.

పక్కలో మూత్ర విసర్జన చేయుట  

  • ఒక చిన్నము (అర గ్రాము) ఆవాల పొడిని పాలలో కలిపి రాత్రి పడుకొనే ముందు ప్రతినిత్యమూ త్రాగించవలయును. వారం రోజులలో పిల్లలు పక్క తడుపుట ఆగిపోవును. 
  • ఆవాలను వేయించి, పొడిచేసి ఒక గ్రాము మాత్ర అన్నము తినేటప్పుడు మొదటి ముద్దలో కలుపుకొని తినుచున్న ఎడల పెద్దలలో ఈ వ్యాధి తగ్గిపోవును.

పరిణామ శూలలు 

  • వెల్లుల్లి చెట్టు ఆకులు దంచి రసం తీసి, ఒకటి నుంచి రెండు చెంచాల రసము (5 నుండి 10 మి.లీ.) లో సమానముగా తేనె కలుపుకొని రెండు పూటలా సేవించుచున్న ఎడల అసాధ్యమగు పరిణామశూలలు హరించిపోవును. ఈ విధముగా కనీసము 15 రోజులు వాడవలెను. ఔషధం సేవించు దినములలో కేవలం మజ్జిగ అన్నం మాత్రమే తినవలెను.
 
- శ్రీ బాలరాజు మహర్షి గారు రచించిన 
'గృహవైద్యం' అనే గ్రంథం ఆధారంగా..