ఫోటో వార్త

 
వరంగల్ జిల్లా ఇల్లందు గ్రామంలో విశ్వహిందూ పరిషత్, సేవాభారతి, ఇస్కాన్ సంస్థల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన రథయాత్ర దృశ్యం. ఈ సందర్భంగా రెండు క్రైస్తవ కుటుంబాలు హిందూ ధర్మంలోనికి తిరిగి వచ్చాయి.