రూపాయి - పాపాయి

ఇదీ వాస్తవం !


చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకుందాం
అదిగో పిలుస్తున్నారు ప్రధాని మన్మోహన్
ఇదే యూపీఏ తాజా నినాదమట
కానీ చేతులు ఇప్పటికే బొబ్బలెక్కాయి

ప్రధాని వయసుతో పరుగుతు తీస్తోన్న రూపాయి
అంతుచిక్కని అగాథం వైపు జారిపోతున్న పాపాయి
మేకపోతు గాంభీర్యం భరోసా ఇవ్వడం లేదోయి
మొత్తానికి పరిస్థితులు గాలిలో దీపంగా మారాయి

గతమెంతో ఘనమని మన్మోహన్ కు పేరు
1991లో ముంచెత్తిన ఆర్థిక సంక్షోభం ఆనాడు
సంస్కరణలతో అదుపులోకి వచ్చిన పగ్గాలు
దీర్ఘకాలంలో చూపిస్తున్నాయి ప్రతికూల ఫలితాలు

రూపాయి పతనానికి చిహ్నం ఒక కారణమట
ఆ చిహ్నం మారిస్తే ఫలితం ఉంటుందట
వాస్తు నిపుణుల పరిశీలనలో తేలిన వాస్తవమట
నష్ట నివారణ దిశగా ఉద్ధండుల మథనమట
 

- హంసినీ సహస్ర