"సమాచారం మూలం ఇదం జగత్" నారదుని సందేశం

"వార్తయందు జగము వర్థిల్లుచున్నది; వార్త లేనినాడు జనులు అంధకారంలో పడిపోతారు కాబట్టి రాజులు వార్తలను ప్రజలకు అందించాలని నారదుడు ధర్మరాజుకు బోధించాడు.

ఆరోగ్యానికి ఆహారం - 1

ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా మన దేశంలో ఉన్నటువంటి చక్కని, యోజనాబద్ధమైన, ఆరోగ్య కరమైన, రుచికరమైన ఆహారపధ్ధతి లేదని చెప్పవచ్చు. మానవులు రోజూ ఉదయం,

సరస్వతీ నమస్తుభ్యం

రామాలయాలు, వేంకటేశ్వర ఆలయాలు దేశంలో చాలా చూస్తుంటాం. మన రాష్ట్రంలో సరస్వతీ దేవి ఆలయం ఒక్క బాసరలో మాత్రమే ఉన్నది. ఐతే ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. మన రాష్ట్రంలో

కోరికలను పారద్రోలడంలో బుద్ధుని అష్టాంగమార్గం ఈనాటికీ అనుసరణీయమే

బెనారస్ దగ్గరున్న సారనాథ్ లో బుద్ధుడు మొట్టమొదటి ధర్మోపదేశం చేశాడు. ఈ ఉపదేశంలో అయన నాలుగు నిజాలు చెప్పాడు.

యో హి ధర్మం సమా శ్రిత్య

యో హి ధర్మం సమా శ్రిత్య
హిత్వా భర్తు: ప్రియాప్రియే 

అధికార పార్టీ వత్తిడులకు తలొగ్గుతున్న మీడియా ?

నేటి సమాచార విప్లవంలో మీడియా అత్యుత్సాహంతో పాటు అచేతన స్థితిని కూడా ప్రస్తావించుకోవాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. అనవసర అంశాలు, ప్రాధాన్యత లేని విషయాలపై చెవులు

మత మార్పిడి చేస్తే మరణశిక్ష

'యూసుఫ్ నాదర్ ఖని' ఇరానీయుడు. ఇరానీ దేశానికి చెందిన ఒక మహమ్మదీయుడు. 1997లో క్రైస్తవ మతంలోకి మారాడు. ఇరాన్ దేశంలోని గిలాన్ ప్రాంతంలో "చర్చ్ ఆఫ్ ఇరాన్" అనే

అడగ్గానే విడాకులా !

ఈ మధ్య మన కేంద్ర ప్రభుత్వం వివాహాల చట్టాల సవరణ బిల్లు 2011ను పార్లమెంటు ముందుకు తెచ్చింది. ఆ బిల్లులో విడాకులిచ్చేందుకు నిర్ణ యించిన సమయాన్ని తగ్గించాలనే ప్రతిపాదన

జాతి రత్నం శ్రీ ఆది శంకరులు

వైశాఖ శుద్ధ పంచమి (ఏప్రిల్ 26) వచ్చింది, వెళ్ళింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ విషయం గమనించనేలేదు. ఏం? ఎందుకు గమనించాలి? అని ఎవరైనా అడగవచ్చు. భారతమాత ప్రియ