సరస్వతీ నమస్తుభ్యం

రామాలయాలు, వేంకటేశ్వర ఆలయాలు దేశంలో చాలా చూస్తుంటాం. మన రాష్ట్రంలో సరస్వతీ దేవి ఆలయం ఒక్క బాసరలో మాత్రమే ఉన్నది. ఐతే ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. మన రాష్ట్రంలో