భూమి కోసం స్వామీజీపై నింద

గడచిన 30 సంవత్సరాల నుండి నిరుపేద పిల్లలకు ఆశ్రయం కల్పించి చదువు చెప్పిస్తున్న ఒక స్వామీజీపై 12 సంవత్సరాల బాలికపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడనే నిందను మోపి బజారుకీడ్చే ప్రయత్నం ఈ మధ్య విశాఖలోని వెంకోజీపాలెంలో జరిగింది.