వ్యూహం మార్చిన మజ్లిస్

రాష్ట్రంలో మజ్లిస్ పార్టీ తన పరిధిని విస్తరించేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తుంది. లేని వివాదాలు సృష్టిస్తూ ముస్లింలను రెచ్చగొట్టి తన పబ్బం గడుపుకునేందుకు పక్కాగా