బంగ్లాదేశీ అక్రమ చొరబాటుదార్ల కారణంగా అసోంలో చెలరేగుతున్న హింస యావత్తు దేశానికీ ఒక సవాలు

2012 జూలైలో అసోంలోని కోక్రాఝర్, చిరాంగ్, ధుబరీ జిల్లాల్లో బంగ్లాదేశ్ నుంచి అక్రమంగా వచ్చిన ముస్లిం చొరబాటుదార్ల కారణంగా ఉత్పన్నమైన అశాంతిని, ఆ తర్వాత దేశంలోని