అఫ్జల్ గురు కాశ్మీరీ బ్రాహ్మణుడా?!

అఫ్జల్ ఖాన్ ఒక మతోన్మాది, ఒక దేశద్రోహి. ఈ పేరు చెబితే ఎవ్వరూ గుర్తుపట్టరు. కాని! అఫ్జల్ గురు అంటే అందరికీ తెలుస్తుంది. డిసెంబర్ 13, 2001 నాడు పార్లమెంటుపై జరిగిన