బాబ్బాబూ పెట్టుబడులు పెట్టండి

"అయ్యా! దయచేసి మా దేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టండి" అని మన భారత ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ జపాన్ వారిని అర్థించారు. వివిధ దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలుండటం