మాననీయ సర్ కార్యవాహ శ్రీ భయ్యాజీ జోషి విజ్ఞప్తి

ఉత్తరాఖండ్ లో ఇటీవల సంభవించిన భయంకర మయిన వరద కారణంగా అతి భయానక పరిస్థితి నిర్మాణమయి ఉన్నది. అనేకమంది స్థానికులు, తీర్థయాత్రికులు ఎక్కడికక్కడే