విపత్తులో కూడా కాంగ్రెస్ రాజకీయం

గత నెల జూన్ 17 వ తేదీ ఉత్తరాఖండ్ లో కుంభవృష్టి కురిసి ఉధృతంగా వరదలు వచ్చి కేదారనాథ్ లో విపరీతమైన ప్రాణనష్టం, ఆస్తినష్టం సంభవించింది. కాంగ్రెస్ వారు భావి ప్రధానిగా