చైనాతో ధీటుగా భారత్ అణుసామర్ధ్యం

చైనా ఒక ప్రణాళికతో తన అణ్వాయుధాలను పెంచుకుంటూ పోతున్నది. భారత్ పాకిస్తాన్ లు కూడా కొద్దో గొప్పో వాటి పాటవాన్ని పెంచుకుంటున్నాయని