ఉత్తరాఖండ్ లో ఆపన్నులను ఆదుకొంటున్న ఆర్.ఎస్.ఎస్.

ఉత్తరాఖండ్ లో గడిచిన 15 రోజుల నుండి రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘము, సేవాభారతి వంటి సేవాసంస్థల ఆధ్వర్యంలో సుమారు 5 వేల మంది కార్యకర్తలు వరద