మహాప్రళయాన్ని తట్టుకుని నిలిచిన కేదారనాథుడు

ఇటీవలి ఉత్తరాంచల్ విషాదంలో కనీవినీ ఎరుగని విధ్వంసం, నష్టం జరిగాయి. ప్రకృతి వైపరీత్యం కంటే మానవుడి అత్యాశ, అనాలోచిత చర్యల కారణంగానే ఈ బీభత్సం జరిగింది.