ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదుల స్థావరంగా భాగ్యనగరం

భాగ్యనగరంలో పాతబస్తీ వ్యవహారమే వేరు. ఇక్కడంతా ముస్లిం రాజ్యమే. వివిధ తురక దేశాల నుండి భాగ్యనగరానికి యధేచ్చగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు ముస్లింలు.