యూపీ అసలు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు?

అది దేశంలో అతి పెద్ద రాష్ట్రం. అంతేకాదు హిందువుల పుణ్యక్షేత్రాలు ఎక్కువగా ఉన్నది కూడా అక్కడే. అయితే ఇప్పుడా రాష్ట్రానికి ఓ యువనేత సి.ఎం. ఆయనగారి తండ్రిగారు