ముస్లింలంటే ప్రభుత్వానికి ఎందుకంత ప్రేమ?

ఈ మధ్య కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి సుశీల్ కుమార్ షిండే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వ్రాసిన లేఖ ఒకటి బయటపడింది. అమాయక ముస్లిం యువకులను వివిధ భ్రదతా సంస్థలు