తిరుమలలో ఇస్లామిక్ యూనివర్శిటీ..?

తిరుమల కొండకు కాలినడకన వెళ్లే దారిలో చంద్రగిరి మండలం శ్రీవారి మెట్టు దగ్గర "హీరా ఇంటర్నేషనల్ ఇస్లామిక్ కాలేజి" పేరుతో అంతర్జాతీయ ఇస్లామిక్ యూనివర్శిటీ