'యోగ' కూడా మతమేనట...

సెక్యులరిజం ముసుగులో హిందుత్వానికి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని వివాదాస్పదం చేస్తున్నారు. ఏది మతం? ఏది ఈ దేశ జీవన విధానం? ఏది ఆధ్యాత్మికం?