దేశంలో మార్పు కోసం కృషి చేద్దాం

రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘం విజయదశమి పండుగనాడు ప్రారంభమైంది. సంఘం ప్రారంభించిన కొద్ది సంవత్సరాల నుండి విజయదశమి పండుగ రోజున సంఘ సర్ సంఘచాలక్