ఎఫ్.డి.ఐ.లను వ్యతిరేకించాలి

దేశంలో మరో క్రొత్త సమస్యను సృష్టించేందుకు కేంద్రప్రభుత్వం పావులు కదుపుతున్నది. బయటి దేశాల నుండి నేరుగా మన దేశంలో వివిధ వ్యాపారాలలో పెట్టుబడులు