ప్రముఖుల మాట

"చైనా, పాకిస్తాన్ లతో మనకు సరిహద్దు మరియు నీటి పంపకాలపై వివాదాలు రావడం అత్యంత సహజం.