రాబోయే ఎన్నికలు కురుక్షేత్ర సంగ్రామమేనట...!?

కాంగ్రెస్ నేతలు ఎన్నికల ప్రచారం అప్పుడే మొదలుపెట్టారు. ఆర్థిక కుంభకోణంలో కూరుకుపోయిన కేంద్రప్రభుత్వం ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్లి మాట్లాడేందుకు భయపడుతున్నది.