ఓటు వినియోగం తక్షణ కర్తవ్యం

మనం ఒకసారి 2009లో జరిగిన సాధారణ ఎన్నికలకు సంబంధించిన గణాంకాలను పరిశీలిద్దాం. 2009నాటికి భారతదేశ జనాభా 116 కోట్లు. అయితే ఎన్నికలలో ఓటువేసినవారు