రసాయ వ్యవసాయాన్ని వదిలితేనే రైతులకు భవిష్యత్తు

రసాయన వ్యవసాయాన్ని విస్మరిస్తేనే సాగు చేసే రైతులకు భవిష్యత్తు ఉంటుందని ప్రముఖ ప్రకృతి వ్యవసాయ పరిశోధకులు, బసవశ్రీ అవార్డు గ్రహీత డా.సుభాష్ పాలేకర్ పేర్కొన్నారు.