తరుణ్ తేజ్ పాల్... జర్నలిస్టు ముసుగులో ఉన్న ఓ కామ పిశాచి

భారతదేశంలో 'స్టింగ్ ఆపరేషన్' లకు అతను పెట్టింది పేరు. అంతేకాదు, సంచలనాత్మక కథనాలను సైతం వెలువరించడంలో అతనికి అతనే సాటి. మరికొందరైతే దేశంలో పరిశోధనాత్మక