నేపాల్ లో మావోయిస్టు పార్టీ ఘోర పరాజయం

ప్రపంచంలో ఏకైక హిందూ రాజ్యమైన నేపాల్ లో మావోయిస్టు పార్టీ నవంబర్ 19న జరిగిన ఎన్నికలలో పరాజయం పాలైంది. 1996 నుండి నేపాల్ లో కొత్త రాజ్యాంగ రచనకు