ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగిన వివేకానంద 150వ జయంతి వేడుకలు

2013 జనవరి 12 నుండి ప్రారంభమైన స్వామి వివేకానంద సార్థశతి జయంతి ఉత్సవాలు వచ్చే 2014 జనవరి 12తో ముగుస్తాయి. ఈ వ్యాసం మీరు చదివేనాటికి ఆ కార్యక్రమం