"ప్రియమైన అమెరికా సోదర సోదరీమణులారా...."

పలువురు ప్రముఖుల కోరిక మేరకు మైసూరు మహారాజా వారి ఆర్థిక సహకారంతో వివేకానందుడు 1893 జూలైలో చికాగో చేరుకున్నాడు. 1893 సెప్టెంబర్ 11న