కాంగ్రెస్ ను వదిలించుకొనేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారా?

ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ఏ పార్టీ తన సొంతబలంతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే పరిస్థితి లేని తీర్పు ప్రజల నుండి వచ్చింది. బిజెపి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు విముఖత చూపించిన