అభ్యర్థికి కాదు, పార్టీని చూసి ఓటెయ్యండి

గత సంచికల్లో మనం ఓటుహక్కు వినియోగం, నమోదు, ప్రచారంలో ప్రభుత్వాల, రాజకీయ పక్షాల, ప్రచార-ప్రసార మాద్యమాల బాధ్యతలను, గత ఎన్నికలలోని గణాంక వివరాలను