భారత్ నుండి ఎంతో నేర్చుకోవాలి

'ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలుగా పేరుబడ్డ దేశాలు నిజానికి భారతదేశం నుండి ఎంతో నేర్చుకోవలసి ఉంది' అన్నారు తైవాన్ కు చెందిన నోబెల్ పురస్కార గ్రహీత ప్రొ.యువాన్ టి.లి.