విశ్వాసమంటే ఇదీ...!

'కుక్క విశ్వాసానికి మారు పేరు' అనేది ప్రసిద్ధి. చలన చిత్రాలలో కొన్ని కథలు చూసి అతిశయోక్తి అనుకుంటాం! కాని అటువంటి సంఘటన ఒకటి చిత్తూరు జిల్లా వరదయ్యపాలెం