పాలు త్రాగి రొమ్ము గుద్దే దేశద్రోహి

ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదులు అంటే గడ్డం పెంచుకుని ముఖం కనపడకుండా గుడ్డలు చుట్టుకుని ఎ.కె.47 రైఫిళ్లు ధరించి ఉంటారని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. మన సహోద్యోగి,