దేవాలయాలకు స్వయంప్రతిపత్తి కల్పించాలి

తమిళనాడులోని చిదంబరం నటరాజస్వామి దేవాలయాన్ని ప్రయివేట్ ట్రస్ట్ నుండి ప్రభుత్వ దేవాదాయ శాఖ ఆధీనంలోకి తీసుకొంటూ 2006లో తమిళనాడు ప్రభుత్వం జారీ