ధర్మరాజుకే జయం

'భాజపా మతోన్మాద పార్టీ - నరేంద్ర మోడి రక్తపిపాసి, నరరూప రాక్షసుడు' అంటూ ఎన్నో అవాకులు, చెవాకులు ప్రేలిన నోళ్ళు మూతపడ్డాయి. నరేంద్రమోడికి