భారతదేశంలో మతద్వేష రాజకీయాలు చెల్లవ్ - మరోసారి నిరూపణ

కాంగ్రెస్ పార్టీ హడావిడిగా దొడ్డి దారిన పని పూర్తి చేయాలనుకున్న వ్యూహం బెడిసికొట్టింది. మరోసారి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. హిందువులను మైనార్టీలకంటే