మార్పు అవసరమంటారా?

భారతదేశంలో జాతీయ పార్టీలకు సరైన, దిశ, దశ, మార్గనిర్దేశనం చేయలేని వంశపారంపర్య నాయకత్వాలు పాలనా పగ్గాలు చేపట్టినప్పటి నుంచి ప్రాంతీయ పార్టీల ప్రాబల్యం