అభివృద్ధి అంటే ఇదీ...!

భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం 1947లో వచ్చినా అభివృద్ధి అనేది పెద్దగా జరగలేదనే చెప్పాలి. 1998లో భారతీయ జనతాపార్టీ నేతృత్వంలోని ఎన్.డి.ఎ. ప్రభుత్వం వాజపేయి