విజయ చిహ్నం ఏ.బి. వాజపేయ్

2014లో జరుగుతున్న చారిత్రక ఎన్నికలలో కాబోయే భారత ప్రధానమంత్రి మోడీ వారణాసి (కాశీ) నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు.