మోడీ మతోన్మాదా ? ఎవడన్నాడు ?!

నరేంద్రమోడీ మతోన్మాది అనీ, ముస్లింలను విపరీతంగా ద్వేషిస్తాడని, నరహంతకుడని ఇంకా ఏవేవో కారు కూతలతో చాలా కాలంగా ఒక విషప్రచారం దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతోంది.