హిందువులకు నమ్మకమే కదా ! తుంగలో త్రొక్కండి..

ప్రస్తుతం జరిగిన చారిత్రాత్మకమైన ఎన్నికల  సమయంలో జరిగిన ఒక చిన్న సంఘటన.  కర్నాటక రాష్ట్రంలోని కోలారు నియోజకవర్గంలో ఒక పోలింగ్ కేంద్రంలో ఏప్రిల్ 17వ తేదీన