ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని తప్పు పట్టిన శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ గురూజీ

యోగ గురువు అయిన శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ గురూజీ 'ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్' వ్యవస్థాపకులు. ప్రపంచంలో సుమారు 140 దేశాలలో వీరికి శిష్యులున్నారు. యోగ సాధనతోబాటు