రహీల్ షరీఫ్ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించాలి

పాకిస్తాన్ సైన్యాధిపతి రహీల్ షరీఫ్ రావల్పిండిలో జరిగిన "మృతవీరుల సంస్మరణ" కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ 'కాశ్మీర్ పాకిస్తాన్ మెడలో నెత్తురు ఓడే నరం లాంటిది. కాశ్మీర్ సమస్యకు ఐక్యరాజ్యసమితి