చెడపకురా.. చెడేవు...!

No army can stop an idea, when its time comes - అని ఆంగ్లంలో ఒక నానుడి ఉన్నది. నరేంద్రమోది గుజరాత్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా సుపరిపాలన, అభివృద్ధి,