సక్షమ్ భాగస్వామ్యంతో అంధ విద్యార్థులకు ఉద్యోగ ప్రయత్నంలో శిక్షణ

ఈ మధ్య భాగ్యనగర్ లో ఒరాకిల్ అకాడమి, ఎల్.వి.ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్, సక్షమ్ ల ఆధ్వర్యంలో అంధులు, పాక్షిక అంధులైన విద్యార్థులకు హెచ్.ఆర్.సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్