భారత్ సత్తాను ఇస్రో ప్రపంచానికి చాటింది

"ఇస్రో విజయ పరంపరలో మరో అద్భుత విజయానికి ప్రత్యక్ష సాక్షిని అయినందుకు నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నాను. వరుస విజయాలతో అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో భారత్ సత్తాను