అది మతతత్వమూ, జాతి వ్యతిరేకమూనా..?

370 ఆర్టికల్ గురించి నెహ్రూకు శ్యాంప్రసాద్ ముఖర్జీ ఒక లేఖ రాశారు. ఈ విషయంపై ప్రత్యక్షంగా కలిసి చర్చించాలని కూడా అందులో సూచన ఇచ్చారు. రెండురోజుల