ముందే అమాయక సోదరుడు... పైగా బాలుడు...!!

అదివారం, జూన్ 22న భాగ్యనగర్ లోని పర్యాటక స్థలమైన భాగ్యలక్ష్మీ ఆలయం  పరిసర ప్రాంతాల్లో (చార్మినార్) ఒడిషా నుండి వచ్చిన రక్షణ శాఖ శాస్త్రవేత్తలు ఇద్దరు దర్శనీయ